• دوربین های مداربسته داهوا HDCVI
 • دزدگیر پارادوکس

  دوربین مداربسته

 • دوربین مداربسته

محصولات ویژه

در حال حاضر محصول ویژه ای وجود ندارد.

دوربین مداربسته | دزدگیر پارادوکس

 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 4) پکیج بی سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - یک عدد چشمی NV35MR - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد کیپد K636 - ماژول ارتباط از طریق سیم کارت PCS250 - یک عدد ریموت REM1 - یک عدد مگنت DCT2 - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 3) پکیج بی سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - یک عدد مگنت DCT10 - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر SR130 - یک عدد کیپد TM70 - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - ماژول ارتباطی از طریق اینترنت IP150 - یک عدد ریموت REM25 - یک عدد پایه 469 - به...

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 2) پکیج بی سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد کیپد K32LCD - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد ریموت REM1 - یک عدد پایه 469 - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 1) پکیج بی سیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج بی سیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG6250  - یک عدد چشمی DCTXP2 - دو عدد چشمی حرکتی PMD2P - یک عدد آژیر SR130 - یک عدد آداپتور کنسول PA7 - یک عدد ریموت REM1 - دو عدد پایه 469

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 7 ) پکیج باسیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج باسیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - دو عدد چشمی NV5 - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد کیپد K32LCD - ماژول ارتباط از طریق اینترنت IP150 - یک عدد ریموت REM1 - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 11) پکیج باسیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج باسیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5050  به همراه BOX - سه عدد چشمی NV5 - یک عدد چشمی DCTXP2 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد کیپد K32LCD - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد ریموت REM1 - دو عدد پدال - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 10 ) پکیج باسیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج باسیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - دو عدد چشمی NV5 - یک عدد آژیر PH501 - یک عدد کیپد K10V - یک عدد تلفن کننده VDMP3 - یک عدد ریموت REM1 - یک عدد پدال - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان
 • پکیج اقتصادی دزدگیر اماکن پارادوکس (شماره 9 ) پکیج باسیم دزدگیر اماکن پارادوکس پکیج باسیم ریموت دار دزدگیر اماکن پارادوکس - یک عدد کنترل پنل MG5000  به همراه BOX - دو عدد چشمی NV5 - یک عدد آژیر PH501 - ماژول ارتباطی از طریق سیم کارت PCS250 - یک عدد کیپد K636 - یک عدد ریموت REM1 - به همراه ترانس و باتری

  0 تومان